Zadania realizowane przez Spółkę mają na celu stymulację rozwoju gospodarki poprzez promocję i wdrażanie zaawansowanych, innowacyjnych technologii.

Obszarami działalności Ellipsis są m.in.: kompleksowe usługi proinnowacyjne; doradztwo w pozyskiwaniu dotacji na działania B+R; przygotowywanie wniosków o środki unijne oraz krajowe NCBiR, PARP, RPO; wsparcie startupów; rozliczanie dotacji; wsparcie w zakresie internacjonalizacji; współpraca z funduszami inwestycyjnymi, uczelniami oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi; organizacja i prowadzenie biura projektowego oraz wsparcie przy nowej perspektywie pozyskania ulgi podatkowej dla przedsiębiorców zgodnie z Małą Ustawą o Innowacyjności.

Ośrodek Innowacji Ellipsis posiada wyspecjalizowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy,
a ponadto specjalistów z różnych dziedzin nauki.

Branża spożywcza

Mechatronika

Nasze obszary specjalizacji to:

Informatyka

Inżynieria materiałowa

Farmacja

Chemia przemysłowa

Biotechnologia

Rehabilitacja

Energetyka

I inne

W naszym zespole zatrudnione są również osoby z wykształceniem i doświadczeniem z zakresu: ekonomii, planowania, finansowania, realizacji, zarządzania i rozliczania projektów szkoleniowych, B+R, innowacyjnych i infrastrukturalnych.

Ellipsis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000403798, NIP 5213624193, REGON 145900116

tel. +48 22 299 18 98

Ośrodek Innowacji z akredytacją Ministerstwa Rozwoju